Op zoek naar ggz jeugd?

ggz jeugd
 
Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen Jeugd-ggz Cijfers NJi.
Betreft totale ggz. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 98. Jeugdigen 0-23 jaar in behandeling. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017. 0 tot 17-jarigen circuit kinderen en jeugd. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 157.587.
Inhoud Jeugd-GGZ VNG.
De gemeente zou ook een praktijkondersteuner Jeugd kunnen bekostigen die de huisarts ondersteunt vanuit het gehele jeugddomein. De huisarts, ondersteund door de POH GGZ, maakt een medische inschatting of een GGZ klacht van een cliënt eenvoudig of complex is. In de praktijk zien we dat zorgverzekeraars sturen op de verhouding specialistisch-basis GGZ in hun zorginkoop en een verschuiving proberen te bewerkstelligen van specialistische GGZ DBCs naar basis GGZ.
Wachtlijsten Jeugd-GGZ VNG.
Notitie wachtlijsten Jeugdhulp VNG, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC oktober 2016. Beantwoording Kamervragen over bericht dat in veel gemeenten het geld voor de jeugdpsychiatrie al op is VWS, oktober 2016. GGZ Nederland: Wachten is geen optie juni 2017.
Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling Subsidie Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.
U bevindt zich hier: Home Alle subsidies Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling. Zoek binnen Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen Zoek. Deze subsidie is bedoeld om opleidingen tot gezondheidszorg psycholoog, psychiater, psychotherapeut en klinische psycholoog in een kinder en jeugd ggz-instelling te financieren.
De staat van e-health in de jeugd-ggz.
Veel professionals in onze sector zijn al volop aan de slag met de integratie van e-technologie en de behandeling van jonge patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Deze website van het Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie geeft een breed overzicht van al die initiatieven, van de uitdagingen en de kansen voor professionals en kinderen.
Centrum Jeugd.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd via 088 016 59 00 of bekijk de folder met al onze mogelijkheden. Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet je huisarts je naar ons verwijzen.
Kind en Jeugd 0-23 jaar GGZ Oost Brabant Regio Boekel Rosmalen Oss Uden Veghel Helmond Boxmeer Coudewater Huize Padua.
De zorggroep Kinder en Jeugd GGZ van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ernstige psychische problemen en/of vermoeden van psychiatrische problematiek. We werken hierbij samen met verschillende professionals, passend bij de zorgvraag.
Kind en Jeugd 0-18 Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant.
SAP Stichting Aanvullende Patiëntenzorg. Belangen van Naasten. Nieuwsbrief voor verwijzers. Basis of gespecialiseerde GGZ? Kind en Jeugd 0-18. Contact en vragen. Locaties GGZ WNB en openingstijden. Werken en leren. Jouw loopbaan in de GGZ? Waarom kiezen mensen voor GGZ WNB?

Contacteer ons