Resultaten voor psycholoog ggz

psycholoog ggz
 
Gespecialiseerde GGZ DSW Zorgverzekeraar.
Afhankelijk van waar de behandeling plaatsvindt, een vrijgevestigde praktijk of een instelling, zijn de volgende zorgaanbieders erkend als regiebehandelaar.: Verpleegkundig specialist GGZ. Als u behandeld zult worden in een GGZ-instelling, let er dan op dat het een instelling is die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg in verband met een psychiatrische aandoening mag leveren, met of zonder verblijf.
Psycholoog soms langer bezig met administratie dan met patiënt NOS.
Psycholoog soms langer bezig met administratie dan met patiënt. Do 16 november, 0635.: Aangepast Do 16 november, 0731.: Psychiater Niels Tinga NOS / Mattijs van de Wiel. Tienduizenden mensen met psychische problemen in Nederland krijgen niet de juiste zorg vanwege administratieve rompslomp. Volgens GGZ Nederland besteden hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg bijna een derde van hun dag aan administratief werk.
Geestelijke gezondheidszorg.
Behandelaren in de specialistische ggz kunnen voor consultatie en advies terecht bij de experts van TOPGGz afdelingen. Ook kunnen zij hiernaar doorverwijzen als een behandeling vastloopt of zeer gespecialiseerde behandeling nodig is. De Stichting Topklinische GGz TOPGGz stelt op basis van een set strenge criteria vast of een afdeling hoogspecialistische zorg biedt.
Vergoeding psychologische hulp: Hoe werkt het? Consumentenbond. icon-menu. logo. logo_footer. preds. symbol-afrader. symbol-bestekoop. symbol-besteuittest.
Huisartsen hebben daarvoor vaker een praktijkondersteuner GGZ of psycholoog binnen de praktijk. Mensen met lichte tot matige geestelijke gezondheidsproblemen of mensen met chronische stabiele problematiek zal de huisarts doorverwijzen naar de basis GGZ. De behandeling binnen de basis-GGZ gebeurt door psychiaters, vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch psychologen en GZ-psychologen.
Nieuwe regelgeving GGZ 2017: regiebehandelaar, DSM-5, behandeling klachten NVGzP.
In de vrijgevestigde Basis GGZ mogen alleen de gz-psycholoog, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog optreden als regiebehandelaar. Binnen instellingen mogen ook de specialist ouderengeneeskunde, de verslavingsarts KNMG, de klinisch geriater en de verpleegkundig specialist GGZ regiebehandelaar zijn.
GGZ Praktijk GGz Praktijk.
De GGz Praktijk werkt vanaf mei 2015 in opdracht van de NZA op verzoek van het Ministerie van VWS mee aan een nieuwe bekostiging voor de GGz. Meerdere partijen werken samen om te komen tot deze nieuwe bekostiging. In januari 2016 starten twee Gz psychologen met de opleiding tot klinisch psycholoog.
Generalistische Basis GGZ Gooise Psychologen Praktijk.
De tarieven voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar heeft voor elke zorgzwaarte een vast bedrag vastgesteld dat vergoed wordt. Voor een individueel behandelcontact geldt een duur van 45 minuten plus 15 minuten voorbereidings en administratietijd.
Vergoeding gespecialiseerde GGZ 2017 De Friesland Zorgverzekeraar.
Een overzicht van de tarieven voor 2017 van de vergoedingen staat in de tarievenlijst 2017 Niet-gecontracteerde zorg Generalistische Basis GGZ en Specialistisch GGZ. De tarieven van 2016 zijn in 2017 nog van toepassing als de behandelingen en bijbehorende DBCs die in 2016 zijn gestart nog doorlopen in 2017.

Contacteer ons