Meer resultaten voor ggz of ggz

ggz of ggz
 
POH-GGz Arkin.
Wij verzorgen de basisscholing in de Eigen Kracht module, de intervisies en de drie maandelijkse bijscholingen over een POH GGZ onderwerp. Tevens komen wij jaarlijks langs om middels een evaluatie te besprken of te bespreken of de samenwerking nog bevalt.
MET ggz, geestelijke gezondheidszorg in Limburg.
Dat doen we in heel Limburg en een deel van Zuidoost-Brabant. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Meer nieuwsberichten Nieuws. MET ggz participeert in uniek woonconcept. De Nieuwe ggz. Algehele waardering Dokus bemoeizorg: 79!
FAQ Wat doet de POH-GGZ?
Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz. De POH-GGZ is een functie en nog geen beroep.
Diagnose en behandeling van autisme Boba GGZ.
Ook zijn er korte lijnen met Boba levensloopbegeleiding, dat zich richt op de begeleiding van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Boba GGZ levert de zorg in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ, waarbij de cliënt als individu centraal staat.
Generalistische Basis GGZ GBGGZ Eerstelijnspsychologen Den Bosch.
Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. Heeft een patiënt een psychische stoornis of heeft de huisarts een vermoeden van een stoornis en kan hij/zij de patiënt zelf niet behandelen, dan kan de patiënt verwezen worden naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ.
Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Geestelijke gezondheidszorg GGZ Rijksoverheid.nl.
Bij zwaardere psychische problemen verwijst de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist door naar de gespecialiseerde GGZ. Nieuwe afspraken over verwijzen binnen GGZ. Sinds 1 april 2017 is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd.
1663 GGZ-instellingen in Nederland.
Pro Juventus, Centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie. ADHDcentraal, vestiging Nijmegen. Indigo in Nieuwerkerk aan den IJssel. Locatie Nieuwerkerk aan den IJssel. ADHDcentraal, vestiging Amsterdam. Mindfit, GGZ voor volwassenen, locatie Arnhem. Vitaalpunt, locatie Rotterdam. Den Haag 102. Nog niet op deze site?
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ?
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ? Het oude onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ GBGGZ en Specialistische GGZ SGGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. De Specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten.

Contacteer ons