Op zoek naar ggz of ggz?

ggz of ggz
 
Wat is het GGZ-beleid in Nederland? ZorgWijzer.nl.
Huisartsenzorg, de POH GGZ, Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ vallen onder de basis zorgverzekering van de Zvw. Na drie jaar behandeling met of zonder verblijf zal er overgegaan worden naar de langdurige GGZ die valt onder de Wlz. Huisartsenzorg en POH GGZ.
1610 GGZ-instellingen in Nederland.
ADHDcentraal, vestiging Zwolle. ADHDcentraal, vestiging Rotterdam. Pro Juventus, Aventijn, Centrum voor levensloopproblematiek. Pro Juventus, Centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie. ADHDcentraal, vestiging Amsterdam. ADHDcentraal, vestiging Utrecht. Pro Juventus, Centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie. HSK Expertise Conversie. Lentis Basis GGZ, locatie Groningen.
Geestelijke gezondheidszorg GGZ Onderwerp Rijksoverheid.nl.
Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende hulp krijgen via de huisarts, basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De overheid wil dat mensen deze behandeling dicht bij huis of zelfs thuis kunnen krijgen.
GGZ Nederland.
GGZ Nederland streeft er naar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden. Ggz heeft een meerwaarde voor patiënten en voor de samenleving: dat draagt GGZ Nederland uit.
Generalistische Basis-GGZ of Specialistische GGZ? GGZ Groningen.
Generalistische basis-GGZ wordt geboden door GZ-psychologen en eerstelijnspsychologen, in een vrijgevestigde praktijk of bij een instelling voor GGZ. Deze zorg is bedoeld voor zwaardere, complexere problemen die sterker ingrijpen in uw dagelijks leven, zoals ernstige somberheid, angst, dwangmatigheid of aspecten in uw persoonlijkheid waar u steeds maar tegenaan blijft lopen.
Werkvelden Geestelijke gezondheidszorg YouChooz.nl.
Ook verschil in achtergrond bijvoorbeeld verslaafd, misbruikt of in aanraking geweest met justitie is van belang voor het uitzetten van een behandeling. De meeste mensen die in behandeling zijn bij de GGZ zijn al bij de huisarts geweest voor hulp.
Home GGz Breburg.
Cliënttevredenheid GGz Breburg. GGz Breburg meet continu hoe tevreden cliënten zijn over de geboden zorg. Zo kunnen we onze zorg en service steeds verder verbeteren. Over heel 2017 geven cliënten gemiddeld een 75, voor hun behandeling bij GGz Breburg 18.
Kobussen Partners Psychologisch Adviesbureau De functie van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.
Hoewel de functie van POH-GGZ dus ook uitgevoerd kan worden door een psycholoog, zijn er een aantal verschillen tussen gesprekken met een POH-GGZ of een psycholoog die in de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ werkt. De begeleiding of behandeling bij een POH-GGZ is kortdurend en laagdrempelig van aard.

Contacteer ons