Meer resultaten voor crisisdienst ggz

crisisdienst ggz
 
Ggz-patiënt niet altijd soepel van huisartsenpost naar crisisdienst De Eerstelijns: platform voor strategie en innovatie.
Concreet: aan de crisisdienst van de ggz-instelling in de buurt. Dan krijgt de patiënt de vereiste geestelijke gezondheidszorg en kan jij je buigen over de patiënten die op je wachten en bij wie huisartsenzorg wél volstaat. Helaas stoot de huisarts nogal eens zijn neus, zo blijkt uit interviews die InEen tussen november 2014 en februari 2015 hield met vertegenwoordigers van alle huisartsendienstenstructuren in ons land. Ongeveer de helft rept van knelpunten in de zorgverlening in de keten van acute ggz.
Crisisdienst GGNet.
Dit kunnen zijn: sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, gz-psychologen of psychotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in crisisinterventie. Deze hulpverlener kan altijd een beroep doen op een arts of psychiater. Basis ggz Crisisdienst Meld uw patint aan Psychiaters Preventie Specialistische ggz Wachttijden per zorglocatie Zorgverzekeraars Wij delen graag onze kennis.
Direct hulp nodig GGZ Friesland.
De huisarts of Dokterswacht Friesland kan GGZ Friesland Spoed inschakelen. Onze crisisdienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. In geval van een levensbedreigende situatie, bel direct 112. GGZ Friesland vindt het belangrijk om uw vragen zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.
Spoedeisende hulp GGZ Delfland.
De primaire taak van de Crisisdienst is het beoordelen van een crisissituatie. Na doorverwijzing door een huisarts, sociaal wijkteam of op verzoek van de politie ziet de Crisisdienst de cliënt op de Spoedeisende Hulp Psychiatrie. Als dat niet mogelijk is, komt de Crisisdienst bij de cliënt thuis of op een andere gewenste locatie.
Crisishulp Zorg in Regio Hart van Brabant.
Voor verwijzers in het maatschappelijk en medisch domein. Altijd via huisarts of huisartsenpost. Meer over de werkwijze crisisdienst GGZ. Dringende psychosociale problemen en crisissituaties. Bij psychosociale problemen, zo snel mogelijk stabiliseren situatie cliënt en hulp regelen, middelenmisbruik of een verwijzing naar opvang.
Acute psychiatrie Altrecht.
De huisarts beslist of iemand wordt verwezen naar de crisisdienst van Altrecht. Als mensen in acute psychische nood zijn en binnen 24 uur hulp nodig hebben, krijgen zij die van de Crisisdienst. Als er al sprake is van een hulpverleningscontact binnen of buiten Altrecht zal in eerste instantie contact gelegd moeten worden met de eigen behandelaar.
Minder verwarde personen bij crisisdienst.
Uit een analyse van ggz-onderzoeker Bauke Koekkoek, van wie het boek Verward in Nederland onlangs verscheen, blijkt dat de verwarde personen die de politie registreert slechts voor ongeveer 45 procent bestaat uit mensen met een psychische stoornis, van wie de helft bij de crisisdienst uitkomt. Daarnaast proberen organisaties in de ggz patiënten sinds een aantal jaar vaker thuis door vaste teams te laten behandelen in plaats van in een instelling.
Psychiatrie Crisisdienst-vacatures maart 2018 Indeed.nl.
2.749 4.287 per maand. SPV bij de Crisisdienst in Amersfoort. 1-3 jaar werkervaring hebt in de psychiatrie; SymforaMeander en de Crisisdienst van GGz Centraal implementeren. 14 dagen geleden vacature opslaan meer. Toon alle vacatures voor GGz Centraal Vacatures in Amersfoort.

Contacteer ons