Op zoek naar generalistische basis ggz?

generalistische basis ggz
 
Generalistische basisggz BGGZ Psycholoog Utrecht Oost.
Sinds 2014 wordt gesproken over de generalistische basisggz, voorheen werd dit de eerstelijn genoemd. In de generalistische basisggz worden clienten behandeld bij wie sprake is van een DSM-IV diagnose die relatief licht is. Indien er sprake is van complexere klachten kan door de huisarts verwezen worden naar de specialistische ggz.
Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Geestelijke gezondheidszorg GGZ Rijksoverheid.nl.
Kamerbrief over Aanbieding Trendrapportages GGZ 2012 en GGZ in tabellen 2011. Brief van minister Schippers VWS aan de Tweede Kamer met de Trendrapportages GGZ 2012 en GGZ in tabellen 2011 die op verzoek. Kamerstuk: Kamerbrief 28-08-2013. Voorhangbrief POH-GGZ en Generalistische Basis GGZ.
Generalistische Basis GGZ DSW Zorgverzekeraar.
Zakelijk en zorgverleners. Huidige pagina: Generalistische Basis GGZ. Generalistische Basis GGZ. Wat wordt er vergoed? Gecontracteerde zorg 100% vergoeding. Wanneer u naar een GGZ-zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij een door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding is in lijn met de contracttarieven zoals afgesproken met vergelijkbare zorgaanbieders.
Psychologische zorg vergoeding bijgewerkt: juli 2018 Zorgwijzer.
Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder.: Behandelingen binnen de generalistische basis GB GGZ en specialistische S GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose stoornis volgens de DSM V.
Generalistische basis ggz Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg.
Generalistische basis ggz. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten wordt u door uw huisarts verwezen naar de generalistische basis ggz van Mondriaan. Binnen de generalistische basis ggz GB-GGZ wordt u ambulant behandeld. Onderdeel hiervan is het gebruik van internetbehandeling.
Vergoeding generalistische basis GGZ 2017 De Friesland Zorgverzekeraar.
Als u gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw verzekeringsvoorwaarden nalezen op welke vergoeding u recht heeft. Een overzicht van de tarieven voor 2017 van de vergoedingen staat in de tarievenlijst 2017 Niet-gecontracteerde zorg Generalistische Basis GGZ en Specialistisch GGZ.
LVVP Generalistische basis-ggz.
Mijn gegevens Mijn documenten. Werken met en zonder contracten in 2018. Contractering 2014, 2015 en 2016. Regeling voor precontractuele geschillen. De vrijgevestigde groepspraktijk als instelling WTZi. DSM-IV en DSM-5. Om deze informatie te kunnen lezen, dient u te zijn ingelogd.
Basis GGZ: hoofdlijnen NVGzP.
Een verwijzing is één van de voorwaarden voor vergoeding van zorg in de Basis en Gespecialiseerde GGZ. Klik hier voor nadere uitleg en toelichting rapport HHM. Deze vormt de basis voor de NZA Beleidsregel Generalistische Basis GGZ, waarin de verwijscriteria formeel zijn vastgelegd.

Contacteer ons