Op zoek naar generalistische basis ggz?

generalistische basis ggz
 
GGZ Momentum.nl Generalistische Basis GGZ GGZ Momentum.nl.
De generalistische basis GGZ is ook verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie bij mensen die al behandeld zijn voor een psychische aandoening binnen de SGGZ. Mocht je vragen hebben over de Basis GGZ kun je bij je behandelaar of de patiëntenadministratie terecht.
Generalistische basisggz BGGZ Psycholoog Utrecht Oost.
Sinds 2014 wordt gesproken over de generalistische basisggz, voorheen werd dit de eerstelijn genoemd. In de generalistische basisggz worden clienten behandeld bij wie sprake is van een DSM-IV diagnose die relatief licht is. Indien er sprake is van complexere klachten kan door de huisarts verwezen worden naar de specialistische ggz.
Generalistische Basis GGZ Gooise Psychologen Praktijk.
Generalistische Basis GGZ. Wat is het? De huisarts zal u doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ wanneer u klachten heeft die wijzen op het vermoeden van een psychische stoornis. De behandeling richt zich op één of op een aantal symptomen dan wel specifieke klachten.
Generalistische Basis-GGZ of Specialistische GGZ? GGZ Groningen.
Wat voorheen eerstelijns en tweedelijns GGZ werd genoemd, heet per 1 januari 2014 respectievelijk generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ. De verandering zit hem niet alleen in de naam, maar ook in de verdeling van cliënten en hun problematiek over deze twee typen zorg. Vanaf 2014 zullen meer behandelingen plaatsvinden in de basis-GGZ i.p.v. in de duurdere specialistische GGZ. Voor milde psychische klachten die niet als stoornis zijn aan te merken, is ondersteuning in de huisartsenpraktijk mogelijk. Ondersteuning bij de huisarts POH-GGZ. Voorafgaand aan een eventuele verwijzing naar de basis of specialistische GGZ krijgt u enkele gesprekken aangeboden bij de praktijkondersteuner van uw huisarts de zgn.
Monitor generalistische basis ggz Zorgenz zorg in de praktijk voor zorgverleners die samenwerken.
Minister Schippers is daarom in overleg getreden met de sector hoe ze de monitoring van de Generalistische Basis GGZ het beste een vervolg kan geven. Ze acht goede verwijzing door de huisarts en goede afspraken over op en afschalen tussen de verschillende professionals van groot belang.
Veelgestelde vragen: Generalistische basis ggz GBGGZ NIP.
Is specialisme in de basis ggz nog mogelijk? Ja dat kan in de Generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ nog steeds mits hij valt onder de definities van het hoofdbehandelaarschap en de behandeling onder verzekerde zorg valt. Dit kan ook in een vrijgevestigde praktijk.
Contracten generalistische basis GGZ.
i-Gids VGZ NOG Zorgaanbieders Zorgsoorten Geestelijke gezondheidszorg Generalistische Basis GGZ Contracten. Generalistische basis GGZ. Contracten specialistische GGZ. Vergelijk en Kies. Vragen over contracten? Neem dan contact op met uw regionale zorginkoper, of stuur als u een digitaal contract heeft een e-mail naar digitalecontracteringggz@vgz.nl.
LVVP Generalistische basis-ggz.
Mijn gegevens Mijn documenten. Werken met en zonder contracten in 2018. Contractering 2014, 2015 en 2016. Regeling voor precontractuele geschillen. De vrijgevestigde groepspraktijk als instelling WTZi. DSM-IV en DSM-5. Om deze informatie te kunnen lezen, dient u te zijn ingelogd.

Contacteer ons