Op zoek naar wat is de ggz?

wat is de ggz
 
Specialistische GGZ zonder opname 2018.
Je hebt alleen recht op specialistische GGZ zonder opname als je vooraf een schriftelijke verwijzing hebt van de huisarts. Deze verwijsbrief moet gedateerd zijn van voor het bezoek aan de specialistische GGZ, moet specifiek naar de specialistische GGZ verwijzen en moet tenminste vermelden wat de door de huisarts vermoede psychische aandoening is.
FAQ Mentaal Beter FAQ Wat is basis-ggz en specialistische ggz?
Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Wat is de specialistische ggz? Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is.
Format voor verwijsbrief GGZ: wat moet u vermelden? NHG.
11 december, 2014. Verschillende leden hebben gevraagd wat er precies in een verwijsbrief moet staan als de huisarts in het huidige GGZ-systeem een patiënt doorverwijst voor nadere diagnostiek en behandeling. Omdat dit regelmatig tot discussie leidt tussen huisartsen en GGZ-aanbieders, bieden LHV en NHG ter ondersteuning van hun leden een aangepast format voor een verwijsbrief GGZ aan. Dit format is een hulpmiddel voor een verwijzing naar de andere twee echelons in de GGZ.
Geestelijke gezondheidszorg Wikipedia.
De geestelijke gezondheidszorg ggz is, als vakgebied van de gezondheidszorg, een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt. Naast onderzoek en studie van deze gezondheid omvat ggz ook toepassing van die kennis om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van de mens te bevorderen en/of herstellen.
Wat is een DBC?
U bevindt zich hier: Homepage Cliënten Aangemeld, en dan Betaling van uw behandeling Veelgestelde vragen over betaling Wat is een DBC? Hulp bij crisis. Hoe regel ik hulp? Aangemeld, en dan. Behandeling en begeleiding. Betaling van uw behandeling. Delen van uw gegevens. Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad CFM-raad. Bel GGZ NHN 088 65 65 010. De klantenservice van GGZ NHN is bereikbaar van ma t/m vrij van 0830: 1700: uur.
Basis GGZ Lentis Hoogeveen.
Met onze goed opgeleide en toegewijde behandelaren kunnen cliënten vlot aan de slag om te herstellen en om weer grip te krijgen op de situatie. Bij Basis GGZ Lentis wordt altijd samen met de cliënt bepaald wat nodig is om weer snel op eigen kracht verder te kunnen.
GGZ in Nederland van POH-GGZ tot Generalistische Basiszorg GGZ.
Benieuwd wat er gaat gebeuren maar meer ruimte voor een eigen invulling van de behandelingen zullen de behandelaars niet krijgen, waarschijnlijk minder. Daarnaast is er een interessante ontwikkeling gaande die beslist impact zal hebben: de vraag naar begeleiding van een psychotherapeut, psychiater of instelling ggz neemt af.
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ?
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ? Het oude onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ GBGGZ en Specialistische GGZ SGGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen.

Contacteer ons