Op zoek naar poh ggz psycholoog?

poh ggz psycholoog
 
Beroep in beeld: De POH-GGZ Praktijkondersteuner Huisartsenzorg.
Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie wo, pedagogische wetenschappen wo, toepaste psychologie hbo, hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, maatschappelijk werk en dienstverlening of de voormalige hbo-opleiding maatschappelijk werk. Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar werkervaring hebt in de ggz of in een ggz aanverwante zorgsector, bijvoorbeeld verslavingszorg of jeugdhulp, en dat je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam bent in de vorm van een werkplek, stage of werkervaringsplek.
POH-GGz Arkin.
Wij verzorgen de basisscholing in de Eigen Kracht module, de intervisies en de drie maandelijkse bijscholingen over een POH GGZ onderwerp. Tevens komen wij jaarlijks langs om middels een evaluatie te besprken of te bespreken of de samenwerking nog bevalt.
S.H.O.P. Praktijkondersteuning: Praktijkondersteuning GGZ.
WAAROM EEN POH GGZ IN DE HUISARTSENPRAKTIJK? Op het spreekuur van de huisarts komen regelmatig mensen met geestelijke en/of emotionele problemen. Toen er nog geen POH GGZ was, verwees de huisarts deze mensen vaak door naar een psycholoog of een GGZ instelling.
FAQ Wat doet de POH-GGZ?
Deze kan op verzoek van de huisarts een cliënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. De POH-GGZ kan worden gezien als de voordeur van de GGZ.
De praktijkondersteuner-ggz hoort bij de praktijk en het team Archief Website van TPO Het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning.
Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk huisarts en POH-ggz, de generalistische basis-ggz eerstelijns psycholoog en dergelijke en de gespecialiseerde ggz tweede lijn. De praktijkondersteuner-ggz is in het leven geroepen om de toeloop van patiënten met psychische klachten naar de huisartsenpraktijk beter te organiseren, de huisarts te ontlasten, patiënten op de juiste manier te begeleiden en zo nodig te verwijzen.
Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ POH-GGZ Hanze Professionals.
Wetenschap en onderwijs: De POH-er GGZ als reflectieve professional.; Professionaliteit: De POH-er GGZ als professional en kwaliteitsbevorderaar.; De genoemde domeinen worden binnen verschillende taakgebieden aangeboden. Om te kunnen voldoen aan het kwalificatieniveau van een POH GGZ waarbinnen kennis, vaardigheden en attitude geïntegreerd zijn, zullen de taakgebieden aangeboden worden in gecombineerde onderwijsmethoden.
POH GGZ Huisartsen de Reef huisarts Den Haag.
De psychologisch medewerkers zijn minimaal HBO-geschoold en werken intensief samen met uw huisarts om u te helpen uw probleem op te lossen. Maak gerust een dubbele afspraak bij de huisarts om te kijken of de psychologisch medewerker u verder zou kunnen helpen.
Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg POH-GGZ Breederode Hogeschool.
In de Pers. De opleiding POH-GGZ is tot nu toe niet voor iedereen verplicht geweest, afhankelijk van vooropleiding, niveau of studierichting en GGZ werkervaring. Met de toename van POHs-GGZ en met de komst van het Functieprofiel 2014 wordt aangestuurd op wel standaard een POH GGZ opleiding voor startende POH-GGZ.

Contacteer ons