Meer resultaten voor ggz betekenis

ggz betekenis
 
GB-GGZ en G-GGZ Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Berlicum.
Wanneer geestelijke gezondheidszorg niet onder huisartsenzorg en praktijkondersteuning POH-GGZ valt, spreken we over Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg GB-GGZ en Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg G-GGZ. Wanneer sprake is van niet-complexe enkelvoudige psychische aandoeningen/stoornissen en sprake van een laag tot matig risico, valt dit onder de generalistische basis GGZ.
Regiebehandelaarschap GGZ NVGzP.
In de generalistische basis-ggz gbggz kunnen de volgende professionals in vrije vestiging als regiebehandelaar optreden.: In de gespecialiseerde ggz gggz treden de volgende professionals in vrije vestiging op als regiebehandelaar.: Voor ggz-instellingen geldt de volgende mogelijke inzet van regiebehandelaren in de generalistische basis ggz.:
Interventie bij verslaving GGZ Interventie.
Wij zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zo kunt u uw patiënt gemakkelijk naar ons doorverwijzen. GGZ Interventie is gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft gemiddeld een cijfer van.: Bekijk alle waarderingen van GGZ Interventie op ZorgkaartNederland of plaats een waardering. 2019 GGZ Interventie.
De zorg voor patiënten met chronische, stabiele psychische problematiek in de huisartsenpraktijk en de generalistische Basis GGz Over kwaliteit van zorg.
Het doel van de behandeling voor deze groep patiënten werd veelal geformuleerd in termen van stabiliseren of stabiel blijven Bakker 2013; Werkgroep Chronisch in de Basis GGz 2014. Dit suggereert het inzetten van zorg die moet voorkomen dat de klachten toenemen. Herstellen anders gedefinieerd. Afgelopen decennium is er een andere ontwikkeling gaande, die van de zogenaamde herstelondersteunende zorg. Daarin wordt een verschuiving bepleit van louter symptoomstabilisatie als doel van de zorg naar persoonlijk en maatschappelijk herstel Werkgroep PvA Ernstige psychische aandoeningen 2014. Persoonlijk herstel betreft het hervinden van zelfvertrouwen, hoop en regie over het eigen leven. Maatschappelijk herstel gaat over het weer innemen van betekenisvolle rollen, bijvoorbeeld een bevredigend sociaal netwerk hebben, een opleiding volgen of betaald werk hebben Hendriksen-Favier 2012. Het begrip herstellen heeft dus een ruimere betekenis gekregen.
GGz Centraal.
wilt u een cliënt verwijzen? werken bij GGz Centraal? opening locatie deeltijd Fornhese in Nunspeet. GGz Centraal Fornhese kinder en jeugdpsychiatrie, opent op donderdag 24 januari 2019 tussen 16.00 en 17.30 uur de nieuwe locatie voor deeltijdbehandeling in het Boschhuis in Nunspeet.
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ?
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ? Het oude onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ GBGGZ en Specialistische GGZ SGGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen.
Ernstige psychische aandoeningen Kenniscentrum Phrenos.
Ook verandert het zorglandschap binnen de GGz. Vanaf 1 januari 2014 is de Generalistische Basis GGz GBGGZ ingegaan, waarnaar 20% van de Gespecialiseerde GGz GGGZ, de voormalig tweedelijns GGz moet worden overgeheveld. De huisarts en de POH-GGZ praktijkondersteuner huisarts krijgt in dit nieuwe model een veel grotere rol.
Behandeling van psychische problemen in huisartsenpraktijk en basis-ggz De Eerstelijns: platform voor strategie en innovatie.
Een psychiater vrijgevestigd of verbonden aan een instelling voor gespecialiseerde ggz is bereikbaar voor advies en overleg. Samen met de patiënt bepalen huisarts en care manager welke stappen in de behandeling nodig zijn. Zo kan onnodig doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz worden voorkomen.

Contacteer ons