Resultaten voor wat is ggz

wat is ggz
 
Wat verandert er in de Geestelijke Gezondheidszorg?
Wat verandert er in 2015? Ambulante GGZ blijft bij de zorgverzekeraar. Vanaf 2015 betaalt de zorgverzekeraar de eerste drie jaar van een opname met GGZ-behandeling. De langdurige zorg AWBZ gaat deels naar de Wmo 2015 en deels naar de Wet langdurige zorg. Heeft u een AWBZ-indicatie die nog geldig is in 2015?
COOAB Wat is de GGZ-agoog.
Wat is de GGZ-agoog. De GGZ-agoog is een sociaal werker die is gespecialiseerd in herstelondersteunende zorg. De GGZ-agoog werkt zowel in de specialistische GGZ, de basis GGZ als in ambulante en outreachende vormen van zorg en preventie. De GGZ-agoog werkt ook als gespecialiseerde sociaal werker in wijkteams. De GGZ-agoog is eveneens werkzaam als Praktijkondersteuner Huisarts GGZ POH GGZ.
Wat is een POH GGZ en wat doet diegene? Jellinek.
Wat is een POH GGZ en wat doet diegene? Zorg voor geestelijke gezondheid en welzijn in de huisartsenpraktijk. In veel huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH GGZ. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
Wat is Gespecialiseerde GGZ?
Conflicten of Agressie. Wat is Gespecialiseerde GGZ? Is de psychische problematiek te zwaar of complex of spelen er meerdere soorten psychische klachten tegelijk? Dan zal een huisarts u doorverwijzen naar de Gespecialiseerde GGZ voorheen de tweedelijns psychischehulpverlening. Ook cliënten die in Basis GGZ niet voldoende geholpen zijn kunnen doorverwezen worden naar de Gespecialiseerde GGZ.
Wat biedt GGZ inGeest? GGZ inGeest.
Wat biedt GGZ inGeest? Voor iedereen die bij GGZ inGeest in behandeling is, bieden wij leefstijlbegeleiding aan. Binnen GGZ inGeest zijn leefstijlcoaches aanwezig die hiervoor geschoold zijn. De patiënt staat aan het roer: als de patiënt het wil, dan staan we hem bij met advies en begeleiding.
Toegang tot psychische hulp.
Dit heet ambulante zorg: zorg op afspraak. In een GGZ-instelling bekijken hulpverleners wat er aan de hand is diagnose stellen. Ook geven ze begeleiding, verzorging en een behandeling. U krijgt voor lichte psychische problemen basis GGZ. Voor zwaardere problemen krijgt u gespecialiseerde GGZ. Lees meer over cliëntondersteuning in de GGZ.
Wat is het GGZ-beleid in Nederland? Zorgwijzer.
Neem dan contact op met een van onze experts. Wat is het GGZ-beleid in Nederland? Vanwege de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ per 1 januari 2015, valt een groot deel van Geestelijke Gezondheidszorg GGZ onder de Zorgverzekeringswet Zvw.
GGZ.
Belangrijke thema's' bij GGZ.: Wat is geestelijke gezondheidszorg? Ook wel: GGZ. Geestelijke gezondheidszorg is de zorg voor mensen met psychische problemen. Het kan om allerlei soorten problemen gaan. Bijvoorbeeld somberheid, stress, een burn-out, een relatieprobleem, ADHD of autisme. Maar ook een verslaving, eetstoornis of ernstige depressie.

Contacteer ons