Meer resultaten voor ggz amsterdam

ggz amsterdam
 
Autisme Amsterdam: Diagnostiek Behandeling.
Breed hulpverleningsaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking, in 1e instantie gericht op inwoners van Amsterdam. Kinderen/jongeren met autisme, gecombineerd met andere problemen. Specialistische jeugdhulp / jeugd GGZ bij complexe of meervoudige problemen. Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, M en Z Kennemerland, Gooi Vechtstreek, Haarlemmermeer, West-Friesland, Flevoland.
Psycholoog Amsterdam: geen wachtlijst vergoed door verzekering PsycholoogNederland.org.
Omdat een psycholoog de telefonische intake doet, weten wij veel beter welk zorgaanbod bij jouw hulpvraag past. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ. Milde tot matige psychische klachten die nog niet zo lang bestaan. Dat is bij ons maximaal 10 sessies. Je wordt meteen tijdens de telefonische screening bij één van onze psychologen in Amsterdam geplaatst.
Cookiewall: Cookies op Het Parool Het Parool.
Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op parool.nl die aansluiten op uw interesses.
Kosten Generalistische Basis GGZ PEP Psychologen.
PEP Psychologen heeft voor 2016 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wij sturen de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Keurmerk voor Basis en Gespecialiseerde GGZ. PEP Psychologen Ruysdaelstraat 49 A1 unit C 1071 XA Amsterdam TEL: 31 020 662 10 91.
Mentrum Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.
Hulp bij eerste psychose. Het Mentrum VIP Amsterdam Vroege Interventie Psychose draagt de zorg voor alle mensen met een eerste psychose in Amsterdam. De teams van het VIP bieden begeleiding op psychiatrisch, sociaal, medisch, financieel en maatschappelijk vlak. Specialistische GGZ voor ouderen.
Inspectie voor de Gezondheidszorg GGZ inGeest Amsterdam augustus 2017.
Amsterdam start pilot met eigen risico jonge ggz-cliënten Zorgvisie.
De gemeente Amsterdam start een pilot waarin het eigen risico van een aantal jongeren boven de 18 jaar bij een ggz-behandeling voor hen wordt betaald. De pilot moet voorkomen dat jongeren afzien van een behandeling, omdat ze het eigen risico te hoog vinden. Dat meldt Het Parool. De gemeente wil onderzoeken of jongeren voor wie het eigen risico betaald wordt minder snel afhaken bij een ggz-behandeling dan jongeren die het eigen risico wel zelf moeten betalen, en hoopt zo inzicht te krijgen in zorgmijding bij jongeren. Wethouder Simone Kukenheim van Jeugd laat aan Het Parool weten dat de gemeente continuïteit van zorg wil en daarom kwetsbare jongeren op deze manier gaat ondersteunen. De gemeente merkt dat jongeren die zorg mijden op latere leeftijd vaak alsnog in de ggz terechtkomen, maar dan met zwaardere problemen.
Amsterdam Zuid zet ervaringsdeskundigen in en ontsluit bestaande activiteiten In voor zorg!
Variërend van depressieve klachten en angststoornissen tot schizofrenie en verslavingsproblematiek. Deze schatting valt hoog uit bij het werkelijke aantal geregistreerde patiënten van GGZ inGeest, een grote ggz-organisatie in Amsterdam: ruim 3.000 mensen in Stadsdeel Zuid. Maar niet iedereen met een psychische aandoening is onder behandeling, verduidelijkt beleidsambtenaar Van der Kroon.

Contacteer ons