Resultaten voor ggz richtlijnen

ggz richtlijnen
 
GGZ-Richtlijnen Dwang in de zorg ministerie van VWS.
Op de website GGZ-Richtlijnen vindt u een overzicht van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van psychische aandoeningen. De richtlijnen zijn bedoeld voor hulpverleners, maar kunnen ook door cliënten en familieleden geraadpleegd worden. De website is een initiatief van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ en het Trimbos-instituut.
Maak ggz-richtlijnen vanuit patiëntenperspectief medischcontact.
Volgens Swinkels zal dat de dynamiek van het aanpassen van richtlijnen veranderen: het wordt een continu proces, ondersteund door ICT. Walburg daarover: Richtlijnen zijn nu hoofdzakelijk gebaseerd op zorgvuldige weging van RCTs. Maar je zou ze ook willen bijstellen op basis van de uitkomsten van het zorgproces.
8 December congres GGZ-Richtlijnen NedKAD.
exemplaar van elke nieuwe richtlijn. Naast de presentaties rondom de nieuwe richtlijnen is er discussie. over de GGZ richtlijnen in het algemeen. Hoe worden de richtlijnen. Sluiten ze voldoende aan op de dagelijkse praktijk? kunnen de richtlijnen verbonden worden aan de zorgstandaard/DBCs?
Behandeling Help Ik Heb Een Psychose.
Deze regels en afspraken zijn vastgelegd in de GGZ richtlijnen. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt meer en meer gewerkt volgens richtlijnen. In Nederland wordt sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg GGZ.
Richtlijn ADHD bij volwassenen gepubliceerd.
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ gaat in 2015 van start met de ontwikkeling van deze Zorgstandaard ADHD. Tot die tijd stelt de richtlijn fase 1 de norm voor het medisch professioneel handelen van psychiaters inzake de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen.
Tijdschrift voor Psychiatrie.
De literatuurlijst reserveren we voor onveranderlijke, duurzame bronnen bronnen waarin de lezer hetzelfde aantreft als de schrijver van het artikel. Dat betekent dat we sommige internetvindplaatsen in de literatuurlijst opnemen, zoals verwijzingen naar rapporten, richtlijnen, Kamerstukken en verslagen. Bijvoorbeeld: Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ.
PEPNED GGZ Richtlijnen.
k In de praktijk Richtlijnen GGZ Richtlijnen. Via de website GGZrichtlijnen.nl zijn multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen te raadplegen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep en/of het Trimbos-instituut.
De Tijdstroom Uitgeverij Richtlijnen ggz.
Neem een abonnement op de Richtlijnen ggz en ontvang nu 20% korting op onderstaande richtlijnen. U ontvangt voortaan alle nieuwe richtlijnen direct na verschijnen, ook met 20% korting. Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz. Lieuwe de Haan, Otto-Jan Bikker, Christien van der Hoeven, Irma de Hoop e.a.

Contacteer ons