Op zoek naar specialistische ggz?

specialistische ggz
 
Wat is het GGZ-beleid in Nederland? Zorgwijzer.
Chronisch: langdurig traject met consulten en behandeling bij een psycholoog/psychiater en e-health. Als de psychische problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet zijn opgelost of de problemen van complexere of ernstigere aard zijn, kan de huisarts doorverwijzen naar de gespecialiseerde specialistische GGZ.
Vergoeding Specialistische GGZ zonder Opname.
Specialistische GGZ zonder opname. U brengt regelmatig een bezoek aan een professionele hulpverlener zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog? Daarbij is opname niet nodig maar de zorg wel intensief? De medische wereld spreekt in zon geval van Specialistische GGZ zonder opname.
Basis GGZ en Specialistische GGZ GGZ Drenthe.
Basis GGZ en Specialistische GGZ. U kunt bij GGZ Drenthe Basis GGZ of Specialistische GGZ krijgen. Voor alle behandelingen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Basis GGZ zijn behandelingen voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problemen.
Aanmelden.
Afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten verwijst uw huisarts u naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz van GGZ Rivierduinen. Bij minder complexe psychische problematiek of stabiele chronische problematiek bieden wij u een behandeltraject in de generalistische basis ggz.
Ehealth inzetten in de specialistische GGZ.
Sluit dit bericht. Herstelgericht werken met een digitaal ondersteunde cliëntreis in de specialistische GGZ. POH-GGZ en POH-S. Lever met de inhoudelijke modules en functionaliteiten van Minddistrict ondersteuning bij de zorg die afgestemd is op behoeften van cliënten in de specialistische GGZ.
Specialistische GGZ Queeste.
Wanneer komt iemand in aanmerking voor specialistische GGZ bij Queeste? Bij volwassenen 18 jaar en ouder: om in aanmerking te komen voor specialistische GGZ, heeft uw cliënt een verwijzing nodig van de huisarts, specialist of psychiater. Deze arts heeft onderzocht of specialistische GGZ past bij de ernst van de klachten.
Nu chatten.
FAQ Mentaal Beter FAQ Wat is basis-ggz en specialistische ggz?
Iedereen heeft het tegenwoordig over generalistische basis-ggz en specialistische ggz. Wat betekent dit nu eigenlijk? Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg GGZ omgevormd naar een stelsel met een generalistische basis GGZ en een gespecialiseerde GGZ. Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats.

Contacteer ons