Meer resultaten voor specialistische ggz

specialistische ggz
 
Specialistische ggz Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg.
Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten wordt u door uw huisarts verwezen naar de specialistische ggz van Mondriaan. Binnen de specialistische ggz biedt Mondriaan zowel in Heerlen als Maastricht via de behandelprogrammas van PsyQ, het Leo Kannerhuis of onze Fact-teams behandeling voor volwassen patiënten met autisme, adhd, angststoornissen, stemmingsstoornissen zoals depressie en bipolaire stoornis manisch depressief, delictgedrag, persoonlijkheidsproblematiek, psychotrauma, psychose en schizofrenie, seksuele stoornissen en verslavingsproblematiek.
Specialistische GGZ Psychotherapie Praktijk voor psychologische hulpverlening Uden meervanpsy.nl.
Voor Specialistische GGZ psychotherapie zoals die in onze praktijk toegepast wordt gelden in principe dezelfde voorwaarden voor crisissituaties en verklaringen als in deze website vermeld onder Basis GGZ eerstelijnspsychologie. Meer informatie over Specialistische GGZ en Basis GGZ, indicatie en voorwaarden kunt u vinden op www.nvvp.nl.
Vergoeding Specialistische GGZ zonder Opname.
Specialistische GGZ zonder opname. U brengt regelmatig een bezoek aan een professionele hulpverlener zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog? Daarbij is opname niet nodig maar de zorg wel intensief? De medische wereld spreekt in zon geval van Specialistische GGZ zonder opname.
Inkoopbeleid specialistische GGZ.
Inkoopbeleid Generalistische basis GGZ 2016 pdf. Inkoopbeleid Specialistische GGZ 2016 pdf. Zorginkoopbeleid voor Specialistische GGZ Digitale Contractering 2016 pdf. Inkoopbeleid Generalistische basis GGZ 2015 pdf. Inkoopbeleid Specialistische GGZ 2015 pdf. Generalistische basis GGZ. Inkoopbeleid generalistische basis GGZ. Uitleg digitale / niet-digitale contracten.
Specialistische GGZ Queeste.
Wanneer komt iemand in aanmerking voor specialistische GGZ bij Queeste? Bij volwassenen 18 jaar en ouder: om in aanmerking te komen voor specialistische GGZ, heeft uw cliënt een verwijzing nodig van de huisarts, specialist of psychiater. Deze arts heeft onderzocht of specialistische GGZ past bij de ernst van de klachten.
Specialistische GGZ ZIO.
Vanaf 2014 valt de behandeling van complexe en/of risicovolle DSM-IV stoornissen van de oude tweede lijn onder de gespecialiseerde GGZ. Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Deze specialistische zorg kan in multidisciplinair teams plaatsvinden of in vrijgevestigde praktijken in de regio.
Ggz volwassenen Specialistische ggz Opleidingen bij de RINO Groep Utrecht.
Dit vraagt naast persoonlijke diagnostiek ook persoonlijke behandeling en herstelondersteunende zorg. FACT ondersteunt professionals bij de ambulantisering van de specialistiche ggz. Rehabilitatiegerichte methodieken zoals SRH en Strenghts helpen herstelondersteunende zorg waar te maken. Scholing op specialistische behandelvormen voor ernstige psychiatrische aandoeningen biedt de benodigde specialistische kennis.
Heldere uitleg Indeling geestelijke gezondheidszorg bij Met ggz.
Indicatie is gebaseerd op de volgende punten: er is sprake van een DSM-stoornis, hoog risico en/of hoge mate van complexiteit van de hulpvraag. Verwijzing kan ook plaatsvinden indien de hulpvraag van de patiënt na behandeling in de Generalistische Basis GGZ nog niet is opgelost. De behandeling door een FACT-team valt in de Specialistische GGZ en is multidisciplinair van aard.

Contacteer ons