Zoeken naar specialistische ggz

specialistische ggz
 
Ehealth inzetten in de specialistische GGZ.
Sluit dit bericht. Herstelgericht werken met een digitaal ondersteunde cliƫntreis in de specialistische GGZ. POH-GGZ en POH-S. Lever met de inhoudelijke modules en functionaliteiten van Minddistrict ondersteuning bij de zorg die afgestemd is op behoeften van cliƫnten in de specialistische GGZ.
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ?
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ? Het oude onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ GBGGZ en Specialistische GGZ SGGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen.
Vergoeding voor de psycholoog? Check fbto.nl.
De tarieven vind je in de lijsten met vergoedingen onder downloads. Basis GGZ en Specialistische GGZ. De GGZ bestaat uit Basis GGZ en Specialistische GGZ. Basis GGZ is voor lichte en eenvoudige psychologische aandoeningen. Specialistische GGZ is voor ingewikkelde en zware psychische aandoeningen.
Meer specialistische ggz bij lage inkomens.
Ook bij jeugd relatie gebruik specialistische ggz en huishoudinkomen. Ook bij jeugd tot 18 jaar is de samenhang tussen huishoudinkomen en het gebruik van specialistische ggz te zien. De 230 duizend behandelde kinderen werden ingedeeld op grond van de inkomenspositie van het huishouden waartoe zij behoren, doorgaans gebaseerd op het inkomen van de ouders.
S-GGZ Psychologenpraktijk Perspectief.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten voor Specialistische GGZ. Zorgverzekeraars kennen alle zorginstellingen een budget per jaar toe waarbinnen zij hun behandelingen dienen uit te voeren. Dit budget is helaas niet altijd toereikend om alle aanmeldingen te kunnen verwerken.
GGZ Momentum.nl Specialistische GGZ.
GGZ Momentum is er van overtuigd dat de onderliggende psychische klachten bij de kern aangepakt dienen te worden. Vanuit die overtuiging bieden wij een uniek uitgebreid behandelprogramma en wordt behandeling voornamelijk psychotherapeutisch ingestoken. GGZ Momentum biedt specialistische GGZ met deskundigheid in het behandelen van psychische en psychiatrische problemen die voorkomen bij verslaving, eetproblemen en andere dwangmatige handelingen.
Aanmelden.
Afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten verwijst uw huisarts u naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz van GGZ Rivierduinen. Bij minder complexe psychische problematiek of stabiele chronische problematiek bieden wij u een behandeltraject in de generalistische basis ggz.
Nu chatten.

Contacteer ons