Zoeken naar ervaringsdeskundige ggz

ervaringsdeskundige ggz
 
Psychiatrienet.
Een uitgebreid document over een transitie-experiment waar het doel was om ervaringsdeskundigen opleiding en werk te bieden, om inhoud te geven aan ervaringsdeskundige inzet gericht op herstel en participatie én om de zorg en maatschappelijke dienstverlening meer herstelondersteunend te maken, zowel in de ggz als daarbuiten, in verschillende maatschappelijke rollen.
Ervaringsdeskundige vrijwilligers GGZ Ixta Noa.
Het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen de reguliere GGZ-behandeling werkt drempelverlagend en vergroot het vertrouwen bij de cliënt. Voordat je als ervaringsdeskundige binnen een GGZ instelling aan de slag gaat, volg je naast onze Basistraining een specifieke GGZ training. Deze training is bedoeld voor alle vrijwilligers die vanuit hun eigen ervaring cliënten willen begeleiden en ondersteunen die in behandeling zijn bij de GGZ.
Ervaringsdeskundigheid Oost Nederland LEON Cursussen Saxion Parttime School Website.
Ik had het voor geen goud willen missen." Bron: Nieuwsbrief stichting GGZ Beraad Overijssel, april 2016. Ahmet Alumnus ervaringsdeskundige bij Tactus Verslavingszorg. Waarom ben je de leergang gaan volgen? Na het overwinnen van mijn verslaving en problemen rondom het ouderlijk gezag over mijn kinderen, kwam ik als vrijwilliger terecht bij Intact Herstel en Zelfhulp.
Een slimme huisarts zet ggz-ervaringsdeskundigen in Blogs Skipr.
Zouden ervaringsdeskundige net als andere beroepskrachten betaald, in de praktijk ervaring mogen opdoen. Nu worden in het gunstige geval ervaringsdeskundige die werken bij een GGZ instelling gewoon betaald. Behandelaren, verpleegkundige en agogen maken productie uren die declarabel zijn. Managers, secretaresse, ervaringsdeskundige maken geen declarabele uren.
Ervaringsdeskundigen.
Binnen zes centra van GGZ Rivierduinen zijn centrumadviseurs ervaringsdeskundigheid en herstel actief. Zij initiëren en coördineren gerelateerde activiteiten rond dit thema binnen het eigen centrum. Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursadviseur Cliëntenperspectief, telefoonnummer 071 890 66 26.
Ervaringsdeskundigen GGZ Friesland.
De ervaringsdeskundige geeft onvoorwaardelijke steun en aandacht. Maar u bent zelf degene die de koers bepaalt, in samenspraak met de ervaringsdeskundige en de hulpverleners. Opleiding tot ervaringsdeskundige. De ervaringsdeskundigen van GGZ Friesland hebben de tweejarige opleiding aan de Hanzehogeschool in Groningen hbo gevolgd.
Opleidingen GGZ Nederland.
GGZ Nederland streeft ernaar dat onderwijsinstellingen hun programmas daarop afstemmen. Aansluiting op vraag van de ggz-branche moet behouden blijven, ook nu opleidingen steeds meer generaliserend gaan werken. GGZ Nederland heeft in samenwerking met andere organisaties beroepscompetentieprofielen BCPs ontwikkeld voor de verpleegkundige, agogische, vaktherapeutische en ervaringsdeskundige beroepsgroep.
Opleiding voor ervaringsdeskundigen in basis GGZ en sociaal domein.
Dat heeft financiële redenen, maar ook is er in de huidige opleiding voor ervaringsdeskundigen geen aandacht voor de verschillen tussen de Specialistische GGZ en de Basis GGZ. Een ervaringsdeskundige voor de SGGZ focust voornamelijk op de stoornis, hoe daarmee omgegaan kan worden, afbouwen van medicatie.

Contacteer ons